Koordinater og funktioner

10 kr

Faglig stafet med fokus på koordinater. To niveauer

20 kr

Opgavehæfte med funktioner i stigende sværhedsgrad. Perfekt til differentiering

Gratis

Bankospil i grupper. Terningeslag afgør koordinaterne. Fokus på koordinatsæt.

10 kr

Vendespil med 40 grafer og funktioner. Fokus på forstå hvordan en funktion er opbygget

5 kr

Bankospil på baggrund af terningeslag. Fokus på koordinatsæt