Tal og algebra

5 kr

Lav opgaver der passer til et bestemt resultat - sat ind i en sjov spilramme. Fokus på talforståelse

Gratis

Bevægelse i klassen hvor der skal sammenlignes potenser og rødder. Foregår i PowerPoint

10 kr

PowerPoint hvor eleverne præsenteres for 20 opgaver. Een af gangen. Svarer man forkert, starter man forfra. Fokus på hovedregning af division og multiplikation

Gratis

Kombiner terningerne sådan at du først får udfyldt din yatzyplade.
Fokus på mere avanceret talforståelse

10 kr

Faglig stafet med fokus på koordinater. To niveauer

10 kr

Vendespil med 40 grafer og funktioner. Fokus på forstå hvordan en funktion er opbygget

7 kr

Mange anvendelsesmuligheder. Fokus på omskrivning mellem brøk, decimaltal og procent

7 kr

Mange anvendelsesmuligheder. Fokus på ligninger

Gratis

Terningespillet Meyer - men med fokus på omskrivning fra brøk til procent

10 kr

Spillet "krig" men med fokus på sammenligning af brøker - herunder dét at lave fællesnævner

8 kr

Fangeleg i 2 niveauer med førstegradsligninger.

8 kr

Hæng posterne op og lad eleverne løse opgaverne. Posterne danner tilsammen et kodeord. Fokus på enkle ligninger

5 kr

Spil for 2 personer hvor man har sin modstanders facitliste. Fokus på logisk tænkning

20 kr

Opgavehæfte med funktioner i stigende sværhedsgrad. Perfekt til differentiering

10 kr

Differentierede regnestykker

10 kr

Differentierede regnestykker

Gratis

Bevægelse i klassen hvor der skal udregnes opgaver med regnetegnenes hierarki. Afvikles i PowerPoint

20 kr

Regnestykkerne matcher parvis.
Tre niveauer.